REGULAMIN NEWSLETTERA

搂1. WST臉PEM

1.1. Regulamin okre艣la zasady i warunki korzystania przez Subskrybenta z us艂ugi Newsletter.

1.2. Tre艣ci oraz elementy graficzne i inne Newslettery stanowi膮 przedmiot autorskich praw maj膮tkowych lub innych praw w艂asno艣ci intelektualnej przys艂uguj膮cych Us艂ugodawcy lub osobom trzecim i podlegaj膮 ochronie prawnej. Subskrybent 鈥 przez sam fakt zawarcia z Us艂ugodawc膮 umowy o 艣wiadczenie us艂ug Newsletter 鈥 nie nabywa praw ani nie jest mu udzielana 偶adna licencja do przedmiot贸w w艂asno艣ci intelektualnej zawartych w Newsletterze.

1.3. Korzystanie z us艂ugi Newsletter jest dla ka偶dego bezp艂atne, z tym zastrze偶eniem, 偶e Subskrybent jest zobowi膮zany do zap艂aty wynagrodzenia na rzecz podmiot贸w 艣wiadcz膮cych us艂ugi telekomunikacyjne w zakresie dost臋pu do Internetu i transmisji danych (operatorzy telekomunikacyjni) z tytu艂u korzystania z dost臋pu do Internetu lub transmisji danych, zgodnie z cennikami i regulaminami 艣wiadczenia tych us艂ug obowi膮zuj膮cymi u tych podmiot贸w.

1.4. Us艂ugodawca mo偶e w ka偶dym czasie zako艅czy膰 艣wiadczenie us艂ugi Newsletter, zmieni膰 jego tematyk臋 lub cz臋stotliwo艣膰 ukazywania si臋.

1.5. Newsletter przesy艂any jest z cz臋stotliwo艣ci膮 ustalon膮 przez Us艂ugodawc臋.

搂2. DEFINICJE

2.1. Regulamin to niniejszy regulamin.

2.2. Us艂ugodawca to E-Wellmedica Sp. z o.o z siedzib膮 ul. OSMA艃SKA, nr 12. WARSZAWA, kod 02-823; KRS: 0000875677

2.3. Subskrybent to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieb臋d膮ca osob膮 prawn膮, kt贸rej ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮, korzystaj膮ca z us艂ugi Newsletter na podstawie Regulaminu. Osoba fizyczna mo偶e by膰 Subskrybentem, je偶eli: (a) posiada pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych; lub (b) uzyska zgod臋 przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy posiada ograniczon膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych; lub (c) jest reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy nie posiada zdolno艣ci do czynno艣ci prawnych.

2.4. Serwis Internetowy to grupa powi膮zanych ze sob膮 stron internetowych i innych dokument贸w udost臋pnianych przez Us艂ugodawc臋 z adresu domenowego www.cosmedica.pl za po艣rednictwem us艂ugi WWW.

2.5. Formularz to strona internetowa w Serwisie Internetowym umo偶liwiaj膮ca Subskrybentowi zam贸wienie us艂ugi Newsletter.

2.6. Narz臋dzia Internetowe to oprogramowanie i Formularz, udost臋pniane Subskrybentowi w Serwisie Internetowym w celu zam贸wienia i korzystania z us艂ugi Newsletter, a tak偶e Linki Dezaktywacyjne, udost臋pniane Subskrybentowi w celu rezygnacji z otrzymywania us艂ugi Newsletter.

2.7. Newsletter to zbi贸r informacji przesy艂anych przez Us艂ugodawc臋 na udost臋pniony mu przez Subskrybenta adres email, z okre艣lon膮 cz臋stotliwo艣ci膮, zawieraj膮cy tre艣ci informacyjne, promocyjne lub reklamowe Us艂ugodawcy lub innych os贸b, w szczeg贸lno艣ci informacje handlowe.

搂3. WARUNKI KORZYSTANIA Z NEWSLETTERA

3.1. Zam贸wienie i rezygnacja z otrzymywania us艂ugi Newsletter nast臋puje za pomoc膮 Narz臋dzi Internetowych.

3.2. W celu zam贸wienia i korzystania z us艂ugi Newsletter Subskrybent powinien wype艂ni膰 Formularz zam贸wienia us艂ugi Newsletter i przes艂a膰 do Us艂ugodawcy ten formularz poprzez klikni臋cie pola zapisu, znajduj膮cego si臋 w ramach Formularza.

3.3. Potwierdzenie zam贸wienia us艂ugi Newsletter przez Subskrybenta w spos贸b okre艣lony w postanowieniach Regulaminu jest r贸wnoznaczne ze z艂o偶eniem przez niego o艣wiadczenia, 偶e:

3.3.1 dane udost臋pnione w Formularzu dotycz膮 Subskrybenta i s膮 zgodne z prawd膮;

3.3.2 zapozna艂 si臋 z Polityk膮 Prywatno艣ci Us艂ugodawcy - Polityka Prywatno艣ci.

3.4. Udost臋pnienie Us艂ugodawcy adresu email jest dobrowolne, cho膰 warunkuje mo偶liwo艣膰 korzystania z us艂ugi Newsletter.

3.5. Udost臋pniony Us艂ugodawcy adres email Subskrybenta b臋dzie przetwarzany przez Us艂ugodawc臋 w celu 艣wiadczenia us艂ugi Newsletter na rzecz Subskrybenta. Za zgod膮 Subskrybenta, jego adres email mo偶e zosta膰 przekazany osobom trzecim w celu marketingu bezpo艣redniego ich towar贸w lub us艂ug. Subskrybent mo偶e wycofa膰 zgod臋 w ka偶dym czasie, bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

3.6. Administratorem danych osobowych Subskrybenta jest Us艂ugodawca.

搂4. STATUS SUBSKRYBENTA

4.1. Us艂ugodawca dok艂ada wszelkich stara艅, aby korzystanie z us艂ugi Newsletter by艂o mo偶liwe dla Subskrybent贸w posiadaj膮cych ostatnie wersje popularnych przegl膮darek internetowych, aktualne systemy operacyjne, sprawne programy obs艂uguj膮ce poczt臋 elektroniczn膮, i takie rodzaje komputer贸w oraz typy po艂膮cze艅 internetowych, kt贸re umo偶liwiaj膮 korzystanie z Internetu (minimalne wymagania techniczne). Jednak偶e Us艂ugodawca nie gwarantuje i nie odpowiada za to, 偶e ka偶da kombinacja tych czynnik贸w umo偶liwia korzystanie z us艂ugi Newsletter. Ponadto oprogramowanie Serwisu Internetowego i Narz臋dzia Internetowe mog膮 wymaga膰 okre艣lonych konfiguracji komputera Subskrybenta (nie blokowanie tre艣ci graficznych Newsletteru).

4.2. Ryzyka zwi膮zane z korzystaniem z sieci Internet oraz z funkcj膮 i celem oprogramowania lub danych nieb臋d膮cych sk艂adnikiem tre艣ci us艂ug okre艣lonych w Regulaminie, wprowadzanych przez Us艂ugodawc臋 do systemu teleinformatycznego, kt贸rym pos艂uguje si臋 Subskrybent, zosta艂y podane w dokumencie 鈥濸olityka prywatno艣ci鈥 dost臋pnej w Serwisie Internetowym.

4.3. Umowa o 艣wiadczenie us艂ugi Newsletter zostaje zawarta pomi臋dzy Us艂ugodawc膮 a Subskrybentem na czas nieoznaczony.

4.4. Subskrybent mo偶e w ka偶dym czasie zrezygnowa膰 z korzystania z us艂ug okre艣lonych w Regulaminie.

Subskrybent nieposiadaj膮cy zdolno艣ci do czynno艣ci prawnych prawo to wykonuje przez swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Rezygnacja z us艂ug okre艣lonych w Regulaminie nast臋puje za pomoc膮 Linku Dezaktywacyjnego otrzymanego w tre艣ci wiadomo艣ci elektronicznej wys艂anej do Subskrybenta przez Us艂ugodawc臋, w tym w ka偶dym Newsletterze.

4.5.Us艂ugodawca o艣wiadcza, 偶e w ramach 艣wiadczenia us艂ug opisanych w Regulaminie Subskrybent ma zakaz dostarczania tre艣ci o charakterze bezprawnym. Subskrybent, akceptuj膮c tre艣膰 Regulaminu, zobowi膮zuje si臋, 偶e nie naruszy powy偶szego zakazu.

搂5. ZAKRES ODPOWIEDZIALNO艢CI I PRAWA US艁UGODAWCY

5.1. Us艂ugodawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci w szczeg贸lno艣ci:

5.1.1 za przerwy lub zak艂贸cenia w dost臋pno艣ci us艂ug okre艣lonych w Regulaminie, spowodowane: (a) konieczno艣ci膮 naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprz臋tu albo oprogramowania; lub (b) przyczynami niezale偶nymi od Us艂ugodawcy (si艂a wy偶sza, dzia艂ania lub zaniechania os贸b trzecich);

5.1.2. za tre艣ci pochodz膮ce od innych os贸b ni偶 Us艂ugodawca, w szczeg贸lno艣ci za tre艣ci informacyjne, promocyjne lub/i reklamowe tych os贸b;

5.1.3. za utrat臋 danych spowodowan膮 awari膮 sprz臋tu, oprogramowania lub te偶 okoliczno艣ciami niezale偶nymi od Us艂ugodawcy;

5.1.4. za niewykonanie lub nienale偶yte wykonywanie us艂ug okre艣lonych w Regulaminie, je偶eli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczeg贸lno艣ci operator贸w telekomunikacyjnych, dostawc贸w 艂膮czy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej);

5.1.5. za szkody spowodowane dzia艂aniami lub zaniechaniami Subskrybenta, w szczeg贸lno艣ci za korzystanie przez niego z us艂ug okre艣lonych w Regulaminie w spos贸b niezgodny z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu oraz za szkody wynikaj膮ce z podania niepe艂nych lub nieprawdziwych danych.

5.2. Us艂ugodawca ma prawo do wypowiedzenia Subskrybentowi umowy o 艣wiadczenie us艂ugi Newsletter z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia w zwi膮zku z zamkni臋ciem Serwisu Internetowego lub zako艅czeniem 艣wiadczenia us艂ugi Newsletter.

5.3. Us艂ugodawca mo偶e odm贸wi膰 艣wiadczenia us艂ug okre艣lonych w Regulaminie, je偶eli jest to uzasadnione wzgl臋dami bezpiecze艅stwa oraz w innych wypadkach okre艣lonych w Regulaminie lub wynikaj膮cych z przepis贸w obowi膮zuj膮cego prawa.

5.4. Us艂ugodawca zastrzega sobie prawo do:

5.4.1. rozbudowy lub zmian oprogramowania przeznaczonego do korzystania z us艂ug okre艣lonych w Regulaminie;

5.4.2. zmiany szaty graficznej lub uk艂adu stron internetowych przeznaczonych do 艣wiadczenia us艂ug okre艣lonych w Regulaminie;

5.4.3. rozbudowy lub zmian form i zakresu korzystania z us艂ug okre艣lonych w Regulaminie, bez uprzedniego informowania o tym Subskrybent贸w.

5.5. W przypadku naruszenia przez Subskrybenta przepis贸w prawa lub postanowie艅 Regulaminu, Us艂ugodawca jest uprawniony do zaprzestania 艣wiadczenia us艂ug okre艣lonych w Regulaminie. Us艂ugodawca zawiadomi Subskrybenta za po艣rednictwem wiadomo艣ci email o zamiarze zaprzestania 艣wiadczenia us艂ug okre艣lonych w Regulaminie. Jednocze艣nie w zawiadomieniu Us艂ugodawca wezwie Subskrybenta do zaprzestania i usuni臋cia skutk贸w narusze艅 lub udzielenia stosownych wyja艣nie艅 w wyznaczonym terminie, nie kr贸tszym ni偶 3 (trzy) dni. W przypadku bezskutecznego up艂ywu ww. terminu lub udzielenia przez Subskrybenta niewiarygodnych wyja艣nie艅, Us艂ugodawca mo偶e zaprzesta膰 艣wiadczenia us艂ug okre艣lonych w Regulaminie, o czym Subskrybent zostanie poinformowany.

5.6.Us艂ugodawca jest uprawniony do natychmiastowego zaprzestania 艣wiadczenia us艂ug okre艣lonych w Regulaminie, bez uprzedniego zawiadomienia Subskrybenta, w nast臋puj膮cych przypadkach:

6.6.1. cofni臋cia zgody na przetwarzanie przez Us艂ugodawc臋 danych osobowych Subskrybenta dla cel贸w okre艣lonych w Regulaminie;

5.6.2. cofni臋cia zgody na przetwarzanie danych osobowych przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Subskrybenta nieposiadaj膮cego zdolno艣ci do czynno艣ci prawnych dla cel贸w reprezentowania Subskrybenta i z艂o偶enia o艣wiadcze艅 okre艣lonych w Regulaminie i Formularzach;

5.6.3. w przypadku udost臋pnienia przez Subskrybenta nieprawdziwych danych osobowych;

5.6.4. w przypadku rezygnacji przez Subskrybenta z us艂ug okre艣lonych w Regulaminie.

搂6. TRYB POST臉POWANIA REKLAMACYJNEGO

6.1. Subskrybent mo偶e kierowa膰 reklamacje w sprawach zwi膮zanych z korzystaniem z us艂ug okre艣lonych w Regulaminie na nast臋puj膮cy adres email: [email protected]

6.2. Us艂ugodawca zobowi膮zany jest rozpatrzy膰 reklamacj臋 w terminie 30 (trzydzie艣ci) dni od jej otrzymania.

6.3. W przypadku, gdy z艂o偶ona reklamacja zawiera braki uniemo偶liwiaj膮ce jej rozpatrzenie, Us艂ugodawca mo偶e wezwa膰 Subskrybenta do jej uzupe艂nienia, okre艣laj膮c termin, nie kr贸tszy ni偶 7 (siedem) dni i zakres tego uzupe艂nienia z pouczeniem, 偶e nieuzupe艂nienie reklamacji w okre艣lonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.

6.4. Odpowied藕 na reklamacj臋 Us艂ugodawca kieruje na adres poczty elektronicznej wskazany przez Subskrybenta w Formularzu.

搂7. ZMIANY REGULAMINU

7.1. Regulamin wchodzi w 偶ycie z chwil膮 jego zamieszczenia w Serwisie Internetowym.

7.2. Us艂ugodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O tre艣ci zmian Regulaminu Us艂ugodawca poinformuje Subskrybenta przez umieszczenie w Serwisie Internetowym wiadomo艣ci o zmianie Regulaminu, zawieraj膮cej zestawienie zmian Regulaminu. O zmianie Regulaminu Subskrybenci zostan膮 dodatkowo powiadomieni przez przes艂anie za po艣rednictwem Newsletteru informacji zawieraj膮cej zestawienie zmian Regulaminu. Powiadomienie o zmianie Regulaminu nast膮pi nie p贸藕niej ni偶 na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

7.3. Zmiany Regulaminu wchodz膮 w 偶ycie w terminie podanym wraz z informacj膮 o jego zmianie, nie wcze艣niej jednak ni偶 po up艂ywie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianach Regulaminu, z tym zastrze偶eniem, 偶e zmieniony Regulamin b臋dzie wi膮za膰 Subskrybenta, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie o艣wiadczy on o rezygnacji z Newsletteru.

7.4. Regulamin dost臋pny jest nieodp艂atnie w Serwisie Internetowym w formie, kt贸ra umo偶liwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego tre艣ci za pomoc膮 systemu teleinformatycznego, kt贸rym pos艂uguje si臋 Subskrybent.


Obs艂uga klienta:

Sklep Cosmedica

+48 885 707 144

[email protected]